Pix_8

Ледено каране по Стара река

Януари 2016. Група смели мъже, заедно с вярната Toyota, стигнаха до заветното бунгало.